Kommunicera arkitektur

Vi kan vara duktiga på arkitektur men om vi inte kan kommunicera arkitekturen spelar det ingen roll. För att bedriva ett effektivt arkitekturarbete är det viktigt att kommunikationen fungerar. Låt en av huvudförfattarna till boken Att kommunicera arkitektur – Handboken utreda och mäta er nuvarande kommunikationsförmåga samt ge konstruktiva förslag på hur den kan förbättras.

Att kommunicera arkitektur - Handboken

Boken baseras på 14 yrkesverksamma arkitekters erfarenheter av att kommunicera arkitektur och omfattar:

  • VARFÖR ska man kommunicera
  • VAD ska man kommunicera
  • Med VEM ska man kommunicera
  • HUR ska man kommunicera
  • VILKA är utmaningarna

Boken beskriver även vilka process-, metod- och teknikval man kan göra för att förbättra organisationens förmåga att kommunicera arkitektur.

Mäta förmågan att kommunicera

Boken beskriver en diagnosmetod för att mäta förmågan att kommunicera arkitektur där man för varje arkitektroll enligt Iasa beskriver:

  • Förutsättningar för att kommunicera – t ex möjligheten att återanvända information samt vilka ”forum” som finns för kommunikation.
  • Skicklighet i att kommunicera – t ex hur dialogen går till samt hur man tillsammans prioriterar vad som ska kommuniceras och hur kommunikationen ska gå till.

Kommunicera aritektur - Aspekter

Värdet av mätningen

Mätningen skapar ett underlag för diskussion inom organisationen att förbättra förmågan att kommunicera arkitektur.

Ofta uppstår denna diskussion redan när mätningen genomförs. Dessutom kan man upprepa mätningen för att till exempel se hur förmågan ändras över åren. Ett annat alternativ är att jämföra förmågan mellan olika affärsområden inom organisationen.

Genomförande

Adocus erbjuder en analys av er organisations kommunikationsförmåga utifrån bokens diagnosmetod. Analysen utförs i form av interjuver med personal samt studier av dokument etc. som används i det arkitektoniska samtalet.

Resultat

Resultatet redovisas i en skriftlig rapport som innehåller:

  • Hur ser nuläget ut i form av förutsättningar och skickligheter i att kommunicera arkitektur.
  • Vilka är organisationens styrkor och svagheter att kommunicera arkitektur.
  • Förslag till förbättringar.